Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 32/TL - BTC Thể lệ Liên hoan văn nghệ Công nhân viên chức lao động năm 2019 20/05/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
2 48/CTr-LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 25/07/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
3 645/TL-BTC Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015 21/05/2018
4 CTHT Chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và VNPT Vĩnh Phúc về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/08/2017 Vũ Hồng Phương
5 10-TT /TU Thông chi về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 18/01/2017 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc