Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 43 /TB-LĐLĐ “V/v ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 ” 30/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Thị Đường
2 2031 - TB/TU Ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra 06/02/2020 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Đỗ Ngọc Quang
3 1043/TL - BTC Cuộc thi viết" Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016" 29/08/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
4 52/TL - BTC Thể lệ Hội thi" Tìm hiểu kiến thức Pháp Luật cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019" 29/07/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
5 23 - TT/TU V/v thực hiện Kết luận số 51 - KL/TW,ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị TW8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế 21/06/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Trần văn vinh
6 32/TL - BTC Thể lệ Liên hoan văn nghệ Công nhân viên chức lao động năm 2019 20/05/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
7 01-TL/BTC Thể lệ của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 23/04/2019
8 48/CTr-LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 25/07/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
9 645/TL-BTC Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015 21/05/2018
10 CTHT Chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và VNPT Vĩnh Phúc về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/08/2017 Vũ Hồng Phương