Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 7280/UBND-NN2 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng. 23/09/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
2 544/BTG-TLĐ V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (kèm theo Đề cương tuyên truyền: PL1-544 và PL2-544) 22/09/2020
3 4811/UBND-CN1 V/v thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 29/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
4 138/LĐLĐ Công văn V.v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 29/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
5 112/LĐLĐ V/v chia sẻ, hỗ trợ người lao động trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 09/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
6 307/TLĐ V/v tăng cường phát hiện khen thưởng đốt xuất trong phòng chống dịch Covid - 19 31/03/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngọ Duy Hiểu
7 106/LĐLĐ V.v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
8 99/ LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ủng hộ, phòng chống dịch Covid - 19 30/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
9 96/LĐLĐ V.v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 25/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
10 92/LĐLĐ V/v tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng, chống dịch covid - 19 20/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú