Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 10/HD-TLĐ Hướng dẫn Khen thưởng các chuyên đề của TLĐ 14/09/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
2 02/HD - LĐLĐ Tuyên truyền kỉ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 21/02/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
3 1689/HD - TLĐ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thưc hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 07/11/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngọ Duy Hiểu
4 78/ HD - LĐLĐ Đánh giá, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 29/10/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
5 77/HD - LĐLĐ Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 29/10/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
6 26/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 24/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
7 23/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền trong CNVCLĐ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 23/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà