Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 59/QĐ - LĐLĐ : Quyết định v/v ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ Tỉnh Vĩnh Phúc 07/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
2 2345/QĐ-UBND V/v công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019( đợt 2) 30/09/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
3 08/QĐ-BTC Quyết định ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019) 26/07/2018
4 155/QĐ-LĐLĐ Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý, hoạt động và sử dụng Quỹ "Vì công nhân lao động nghèo" 16/07/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
5 2106/QĐ-TLĐ Quyết định về viêc Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017 Tổng LĐLĐ Việt Nam
6 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp 30/12/2016
7 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
8 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
9 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồi thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
10 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam