Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 49/KH - BTGTU Triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện đề án 07 /ĐA - TU, NGÀY 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về" Đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020 - 2025 26/11/2019 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Bùi Huy Vĩnh