Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 8683/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng 01/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
2 287/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 12/01/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc