Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 13/CT - UBND Về việc tuyển chọn,gọi công dân nhập ngũ, và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 01/10/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
2 2345/QĐ-UBND V/v công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019( đợt 2) 30/09/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
3 1043/TL - BTC Cuộc thi viết" Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016" 29/08/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
4 43/NQ-HĐND Về việc sáp nhập đổi tên các tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 15/07/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
5 8683/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng 01/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
6 287/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 12/01/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc