Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 564/HD-TLĐ Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 10/04/2018 Tổng LĐLĐ Việt Nam
12 1922/TLĐ V.V tuổi tái đắc củ và chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi đắc cử 27/11/2017 Tổng LĐLĐ Việt Nam
13 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
14 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
15 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồi thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
16 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
17 52/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 28/11/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam