Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 10/HD-TLĐ Hướng dẫn Khen thưởng các chuyên đề của TLĐ 14/09/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
2 01/CTr-BCH CHƯƠNG TRÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2023 26/08/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
3 307/TLĐ V/v tăng cường phát hiện khen thưởng đốt xuất trong phòng chống dịch Covid - 19 31/03/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngọ Duy Hiểu
4 08/ NQ - BCH Nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020 02/03/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Nguyễn Đình Khang
5 10/BC - TLĐ Tình hình quan hệ lao động và kết quả tổ chức các hoạt động chăm locho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Canh Tý - 2020 25/02/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngọ Duy Hiểu
6 438/TG V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu tuyên truyền về văn hóa công nhân 10/12/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lê Cao Thắng
7 1689/HD - TLĐ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thưc hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 07/11/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngọ Duy Hiểu
8 75/KH-TLĐ KH tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn và Đại hội thi đua yêu nước trong CN,VC,LĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 27/09/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Nguyễn Đình Khang
9 618/TLĐ Về việc lấy ý kiến góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động( sửa đổi) 07/05/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
10 NQ-TLĐ-1 TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII 26/09/2018 Tổng LĐLĐ Việt Nam