Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1689/HD - TLĐ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thưc hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028 07/11/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngọ Duy Hiểu
2 75/KH-TLĐ KH tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn và Đại hội thi đua yêu nước trong CN,VC,LĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 27/09/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
Nguyễn Đình Khang
3 618/TLĐ Về việc lấy ý kiến góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động( sửa đổi) 07/05/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
4 08/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 31/01/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
5 07/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) 31/01/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam
6 564/HD-TLĐ Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 10/04/2018 Tổng LĐLĐ Việt Nam
7 2106/QĐ-TLĐ Quyết định về viêc Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017 Tổng LĐLĐ Việt Nam
8 1922/TLĐ V.V tuổi tái đắc củ và chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về tuổi đắc cử 27/11/2017 Tổng LĐLĐ Việt Nam
9 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
10 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam