Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 92/KH - LĐLĐ Triển khai thực hiện Đề án 1712/ĐA - TLĐ NGÀY 11/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động năm 2019 23/12/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Ngọc Anh
22 81 /KH-LĐLĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 840/ĐA TLĐ ngày 06/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 - 2023 31/10/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
23 78/ HD - LĐLĐ Đánh giá, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 29/10/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
24 77/HD - LĐLĐ Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 29/10/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
25 215/LĐLĐ Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn 11/09/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
26 204/LDLĐ V/v tham gia cuộc thi viết tìn hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016 27/08/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
27 165/LĐLĐ V/v triển khai các hoạt động Hợp tác 01/08/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
28 52/TL - BTC Thể lệ Hội thi" Tìm hiểu kiến thức Pháp Luật cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019" 29/07/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
29 163/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn vIệt Nam 29/07/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
30 141/LDLĐ Về việc tuyên truyền 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 08/07/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa