Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 138/LĐLĐ Công văn V.v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 29/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
2 24/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020” trên mạng xã hội Facebook 28/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
3 112/LĐLĐ V/v chia sẻ, hỗ trợ người lao động trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 09/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
4 59/QĐ - LĐLĐ : Quyết định v/v ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ Tỉnh Vĩnh Phúc 07/04/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
5 17/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2020 31/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
6 106/LĐLĐ V.v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trịnh Thị Thoa
7 43 /TB-LĐLĐ “V/v ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 ” 30/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Thị Đường
8 99/ LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ủng hộ, phòng chống dịch Covid - 19 30/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
9 96/LĐLĐ V.v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 25/03/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Tú
10 NQ-1 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 17/05/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc