Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Kế hoạch 24/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày có hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 17/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch Số 10 /KH - LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi trong CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày có hiệu lực: 19/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 169 - KH/TU

V/v tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Cô - rô - na gây ra

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày có hiệu lực: 10/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 365 - KH/BTGTW

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020)

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày có hiệu lực: 31/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 182/ KH - UBND

Phòng chống dịch bệnh Gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2019

Ngày có hiệu lực: 30/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 177/ KH - UBND

Tổ chức Triển Lãm thành tựu kinh tế, Chào mừng 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc(12/2/1950 - 12/2/2020) Và hội chợ xúc tiến thương mại,du lịch chợ hoa tết năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực: 25/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 92/KH - LĐLĐ

Triển khai thực hiện Đề án 1712/ĐA - TLĐ NGÀY 11/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động năm 2019

Ngày ban hành: 23/12/2019

Ngày có hiệu lực: 23/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 49/KH - BTGTU

Triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện đề án 07 /ĐA - TU, NGÀY 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về" Đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày ban hành: 26/11/2019

Ngày có hiệu lực: 26/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 81 /KH-LĐLĐ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 840/ĐA TLĐ ngày 06/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 - 2023

Ngày ban hành: 31/10/2019

Ngày có hiệu lực: 31/10/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực