Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 10 văn bản

Quyết định 59/QĐ - LĐLĐ

: Quyết định v/v ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày có hiệu lực: 07/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2345/QĐ-UBND

V/v công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019( đợt 2)

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày có hiệu lực: 30/09/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 08/QĐ-BTC

Quyết định ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019)

Ngày ban hành: 26/07/2018

Ngày có hiệu lực: 26/07/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 155/QĐ-LĐLĐ

Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý, hoạt động và sử dụng Quỹ "Vì công nhân lao động nghèo"

Ngày ban hành: 16/07/2018

Ngày có hiệu lực: 16/07/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2106/QĐ-TLĐ

Quyết định về viêc Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Ngày ban hành: 28/12/2017

Ngày có hiệu lực: 28/12/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1993/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

Ngày ban hành: 30/12/2016

Ngày có hiệu lực: 30/12/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1911/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

Ngày ban hành: 19/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Ngày ban hành: 19/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồi thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Ngày ban hành: 19/12/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Ngày ban hành: 19/12/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực