Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 62 văn bản

Công văn 138/LĐLĐ

Công văn V.v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 24/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày có hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 112/LĐLĐ

V/v chia sẻ, hỗ trợ người lao động trước tình hình dịch bệnh Covid - 19

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày có hiệu lực: 09/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 59/QĐ - LĐLĐ

: Quyết định v/v ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày có hiệu lực: 07/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 17/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 106/LĐLĐ

V.v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản khác 43 /TB-LĐLĐ

“V/v ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 ”

Ngày ban hành: 30/03/2020

Ngày có hiệu lực: 30/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 99/ LĐLĐ

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ủng hộ, phòng chống dịch Covid - 19

Ngày ban hành: 30/03/2020

Ngày có hiệu lực: 30/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 96/LĐLĐ

V.v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 25/03/2020

Ngày có hiệu lực: 25/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị Quyết NQ-1

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Ngày ban hành: 17/05/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực