• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
V/v tăng cường phát hiện khen thưởng đốt xuất trong phòng chống dịch Covid - 19
Số ký hiệu 307/TLĐ Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực