• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/11/2019
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2019
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động "CBCCVC nói không với tiêu cực" gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thưc hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2028
Số ký hiệu 1689/HD - TLĐ Ngày ban hành 07/11/2019
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 07/11/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực