• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 19/04/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 19/04/2019
Kế hoach Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Công nhân lao động trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 27/kH-LĐLĐ Ngày ban hành 19/04/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 19/04/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 19/04/2019