Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
61 26/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 24/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
62 24/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017 23/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
63 23/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền trong CNVCLĐ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 23/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
64 12/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức tháng công nhân năm 2017 08/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
65 11/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện đề án đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 08/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
66 10-TT /TU Thông chi về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 18/01/2017 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
67 1993/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp 30/12/2016
68 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
69 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam
70 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồi thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016 Tổng LĐLĐ Việt Nam