Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 233/LĐLĐ Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 04/09/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thúy Hà
32 58/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức tuyên dương Nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ nhất năm 2018 16/08/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
33 08/QĐ-BTC Quyết định ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019) 26/07/2018
34 01/KH-HTSTKT Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019) 26/07/2018
35 48/CTr-LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 25/07/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Hồng Phương
36 2106/QĐ-TLĐ Quyết định về viêc Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 28/12/2017 Tổng LĐLĐ Việt Nam
37 88/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 07/10/2015 Chính phủ
38 191/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn 21/11/2013 Chính phủ
39 95/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/08/2013 Chính phủ
40 12/2012/QH12 Luật Công đoàn 2012 20/06/2012 Quốc hội