Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Vũ Hồng Phương – TUV, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Ngày đăng: 27/09/2018  - Lượt xem: 171

Từ ngày 24 đến 26/9/2018, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Vũ Hồng Phương – TUV, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI

 khai mạc Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: BLĐ

Sáng 24.9, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 946 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10,5 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội xác định đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII rất Vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chủ nhiệm các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, Bộ ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố, Chủ tịch các tập đoàn Tổng công ty có tổ chức công đoàn và các đơn vị phối hợp tới dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (2013 - 2018) khẳng định: 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; người lao động chịu ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là những vấn đề về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, đời sống CNLĐ... vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn nhiều hơn. Song, với bản lĩnh của giai cấp công nhân với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động vẫn tiếp tục phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng; tin tưởng, ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

            Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức, Đại hội XI CĐ Việt Nam xác định phương châm hành động trong 5 năm tới là: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội cũng đề ra 9 nhiệm vụ; mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu phấn đấu, đặc biệt là 03 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng...; khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với bản chất và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Đại hội tiến hành thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tại đại hội như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước… Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, Đại hội đã lựa chọn bầu 161 đồng chí vào BCH khóa XII với kết quả 100% phiếu bầu. Đồng chí Vũ Hồng Phương - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, được đại biểu Đại hội tín nhiệm cao, tái đắc cử Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất và bầu 22 đồng chỉ ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Bầu đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI – tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2013 và bầu 4 đồng chí giữ chức danh Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII gồm: đ.c Trần Thanh Hải (tái đắc cử), đ.c Trần Văn Thuật (tái đắc cử), đ.c Ngọ Duy Hiểu, đ.c Phan Văn Anh ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII gồm 16 đồng chí và bầu đồng chí Tạ Văn Đồng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch - làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, 02 phó chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII gồm: Nguyễn Văn Oánh và Nguyễn Thanh Tùng.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao đại hội đã thảo luận và quyết nghị:

1.Thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

2. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

3.  Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII  tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành.
4.  Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ đã được thông qua.

“Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một số hình ảnh Đại biểu Công đoàn tỉnh dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Tác giả: Anh Dũng - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 171

Tin bài cùng chuyên mục

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 7/2018
Xem tất cả »

Liên kết website