Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

Ngày đăng: 13/01/2018  - Lượt xem: 524

Chiều 13.1, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao Động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Sơn Tùng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) tổ chức hội nghị lần thứ 11, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1A Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội nghị phấn khởi được đón đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các Tổng Công ty, tập đoàn có chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) quyết nghị:

I. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ năm 2018;

2. Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017, chương trình công tác năm 2018;

3. Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”;

4. Báo cáo kết quả thực hiện phát triển đoàn viên năm 2017 và Nhiệm kỳ XI, giai đoạn 2013- 2018;

5. Nghị quyết của Ban Chấp hành TLĐ về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới;

6. Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp công đoàn.

7. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

II. Về một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, gồm:

1. Báo cáo công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

2. Chủ đề thảo luận tại Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII;

3. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

4. Ban Chấp hành biểu quyết phương hướng nhân sự Ban Chấp hành và UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII;

5. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023;

6. Lấy phiếu quy hoạch Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII), nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. Về việc lựa chọn bài hát chính thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu chọn bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn, kết quả có 105/122 đồng ý, 17 phiếu không đồng ý trong đó có 2 phiếu không đồng ý cả 2 phương án; 10 phiếu không đồng ý bản nhạc dài, 5 phiếu không đồng ý bản nhạc ngắn.

Ban Chấp hành thống nhất chọn bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sỹ Lê Tú Anh để làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn và sử dụng trong nghi lễ chào cờ (sau bài hát Quốc ca) tại Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

III. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đồng ý để 8 đồng chí sau thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

1. Đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

2. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng - Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

3. Đồng chí Bùi Thanh Nhân - Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

4. Đồng chí Bế Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

5. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

6. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu.

7. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Hải - nguyên Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần sự kiện ẩm thực Hapro thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

IV. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bổ sung 11 đồng chí có tên sau vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm:

1. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.

2. Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

4. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách, Kinh tế-Xã hội và Thi đua-Khen thưởng Tổng Liên đoàn.

6. Đồng chí Đặng Trung Dũng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn.

7. Đồng chí Trần Văn Khải - Trưởng ban Ban quản lý Dự án thiết chế Công đoàn.

8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

9. Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

10. Đồng chí Võ Văn Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

11. Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

V. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu 03 đồng chí có tên sau vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018

1. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.

2. Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam.

3. Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.  

VI. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu 02 đồng chí có tên sau vào Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên cao cấp Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

2. Đồng chí Phí Thu Hương - Phó Trưởng phòng Cán bộ ban Tổ chức Tổng Liên đoàn.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ra lời kêu gọi chung tay chăm lo Tết Mậu Tuất cho đoàn viên, công nhân lao động.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra để hoàn thiện các văn bản, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở đến Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, trước mắt là chăm lo Tết Mậu Tuất cho người lao động vui tươi, phấn khởi.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2018.

 

Tác giả: Nhóm phóng viên - Nguồn: Laodong.com.vn - Số lần được xem: 524

File đính kèm

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 7/2018
Xem tất cả »

Liên kết website