Vĩnh Phúc có 5 khu công nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải

Ngày đăng: 25/06/2018  - Lượt xem: 290

Vĩnh Phúc hiện có 8 khu công nghiệp đang hoạt động. Đến hết tháng 5, các khu công nghiệp thu hút 262 dự án, trong đó có 48 dự án DDI, 214 dự án FDI. Trung bình mỗi ngày, tổng lượng nước thải các khu công nghiệp thải ra môi trường là hơn 8.000 m3.

Để đảm bảo môi trường trong lành tại các khu công nghiệp, trong quá trình thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng, Vĩnh Phúc luôn quan tâm và yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh mới có 5/8 khu công nghiệp đang hoạt động đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải gồm: Khai Quang, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II và Kim Hoa. Tỷ lệ đấu nối của các doanh nghiệp thứ cấp vào hệ thống xử lý nước thải của các khu công nghiệp đạt trên 90%. Riêng tại khu công nghiệp Bình Xuyên II, Bá Thiện II, tỷ lệ đấu nối này đạt gần 100%.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sở dĩ 2 khu công nghiệp Tam Dương và Phúc Yên đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải là do các khu công nghiệp này vừa giải phóng mặt bằng vừa đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp. Hiện khu công nghiệp Tam Dương mới có Công ty TNHH Vitto; khu công nghiệp Phúc Yên có Công ty cổ phần TTC đi vào hoạt động và các doanh nghiệp này đều tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lắp đặt và đến nay hệ thống quan trắc nước thải tự động ở các khu công nghiệp Khai Quang, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II và Công ty Honda Việt Nam, khu công nghiệp Kim Hoa đều truyền các dữ liệu quan trắc tự động về Sở tương đối ổn định và chính xác. Qua đó, giúp tỉnh dễ dàng quản lý và có những chỉ đạo cụ thể, kịp thời đối với các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động liên quan đến công tác môi trường.

Cùng với triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành công trình xử lý môi trường tại các khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường.

Tác giả: Nguyễn Thắng - Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh - Số lần được xem: 290

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018
Xem tất cả »

Liên kết website