Lô gô công đoàn

  • Logo công đoàn

Album khác

  • Lễ phát động tháng Công nhân và Liên hoan văn nghệ năm 2016

  • Hội thi nấu ăn "Gia đình điểm 10" năm 2016

  • Lễ Phát động Ngày phát luật nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền về An toàn giao thông 2016

  • Tết Sum vầy 2017

  • Tết Sum Vầy 2018

  • Tết Sum Vầy 2019

  • Tết sum vầy 2020

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Liên kết website