Tết Sum vầy 2017

 • Văn nghệ chào mừng Tết Sum vầy 2017

 • Tết sum vầy cho Công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc

 • Đồng chí Vũ Hồng Phương- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu

 • Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Vặn Cường Phát biểu tại Tết Sum Vầy

 • Doanh nghiệp nhận Kỷ niệm chương "Doanh nghiệp vì người Lao động"

 • Trào quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Tết Sum Vầy

 • Trào quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Tết Sum Vầy

 • Trào quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Tết Sum Vầy

 • Trào quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Tết Sum Vầy

 • Trào quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Tết Sum Vầy

 • Trào quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Tết Sum Vầy 2017

Album khác

 • Lô gô công đoàn

 • Lễ phát động tháng Công nhân và Liên hoan văn nghệ năm 2016

 • Hội thi nấu ăn "Gia đình điểm 10" năm 2016

 • Lễ Phát động Ngày phát luật nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền về An toàn giao thông 2016

 • Tết Sum Vầy 2018

 • Tết Sum Vầy 2019

 • Tết sum vầy 2020

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Liên kết website