Giải nhất liên hoan văn nghệ

  • Toàn đoàn giải nhât

  • Giải nhất liên hoan văn nghệ

Album khác

  • Lô gô công đoàn

  • Tết Sum vầy 2017

  • Lễ Phát động Ngày phát luật nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền về An toàn giao thông

  • Hội thi nấu ăn "Gia đình điểm 10"

  • LỄ PHÁT ĐỘNG

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 7/2018
Xem tất cả »

Liên kết website