Ngày đăng: 20/10/2019  - Lượt xem: 0

Câu hỏi

Bảo hiểm y tế

10/09/2016

Tôi đã mua BHYT tự nguyện, sau đó tôi lại xin đi làm tại doanh nghiệp, vậy tôi có phải tham gia BHYT nữa hay không? Tôi có thẻ BHYT ưu đãi thì có phải mua BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp không?
Câu hỏi được gửi về:

Hỏi bởi: Phạm Thành Trung

Cơ quan công tác: Công ty TNHH Hoang Phúc

Email: Trungthanh@gmail.com

Trả lời

1.Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 thì người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018); Điểm 1.1 Điều này quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động

Trường hợp NLĐ đã tham gia thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì vẫn tham gia BHYT bắt buộc tại công ty. Sau khi thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc được cấp thì NLĐ mang thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (bản photo) và thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc (bản chính) đến Đại lý thu Ủy Ban Nhân Dân Phường hoặc Đại lý thu Bưu Điện nơi NLĐ đăng ký mua thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình để được hoàn trả lại tiền đóng trùng theo quy định.

2. Căn cứ khoản 8 Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài chính quy định "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 1 Thông tư này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này". Như vây, bạn đang làm việc tại doanh nghiệp thì thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp, tuy nhiên bạn cần cung cấp hồ sơ lien quan đến đối tượng BHYT ưu đãi như:  huân, huy chương kháng chiến, thương binh, con liệt sỹ …  cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nôph cho cơ quan BHXH để chuyển mã hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.

14/09/2016

Trả lời bởi: TT TVPL

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website