Ngày đăng: 20/10/2019  - Lượt xem: 0

Câu hỏi

Đối tượng được hưởng BHXH một lần là những ai?

05/05/2016

Đối tượng được hưởng BHXH một lần là những ai?
Câu hỏi được gửi về:

Hỏi bởi: Nguyến Thị Ngọc Ánh

Cơ quan công tác: Công ty TNHH JaWa Vina

Email: Nguyenanh@gmail.com

Trả lời

1. Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

          Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2016, quy định điều kiện hưởng BHXH 1 lần như sau:

1.1.Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc:(quy định tại  Khoản 1 Điều 60) như sau:

           “ Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

          a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

          b) Ra nước ngoài để định cư;

          c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

          d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”

          1.2. Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện:(quy định tại  Khoản 1 Điều 77) như sau:

          “ Người lao động quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

          a) Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH

          b) Ra nước ngoài để định cư;

          c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”

          * Ngoài ra, theo Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc thực hiện Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động kể từ ngày 01/01/2016 được thực hiện như sau:

           Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

           Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

    2. Mức hưởng:

Quy định tại Khoản 2 Điều 60 và Khoản 2 Điều 77 như sau: BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

          a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng (hoặc mức bình quân thu nhập tháng) đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

          b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng (hoặc mức bình quân thu nhập tháng) đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

          c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

          Chú ý:  Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

          4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

09/05/2016

Trả lời bởi: TT TVPL

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website