Ngày đăng: 20/10/2019  - Lượt xem: 0

Câu hỏi

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện.

08/03/2016

Thưa ông, tôi dược biết từ ngày 1/3/2016 tăng viện phí theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, ngày 29 tháng 10 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Vây việc tăng giá viện phí ảnh hưởng như thế nào đến người bệnh? Mức độ tác động đến các nhóm bệnh nhân thế nào?
Câu hỏi được gửi về:

Hỏi bởi: Hoàng Minh Khoa

Cơ quan công tác: Công ty TNHH Dezen

Email: minhkhoa@gmail.com

Trả lời

Từ ngày 1/3, giá của 1.887 dịch vụ thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được điều chỉnh theo hướng tăng do tính thêm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù vào cơ cấu giá. Quyền lợi của người bệnh sẽ tăng lên, không phải chi trả thêm hoặc tự mua một số loại vật tư, hóa chất, thuốc mà trước đây chưa tính vào giá. Khoản chênh lệch giữa giá BHYT chi trả và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; giá của các dịch vụ kỹ thuật trên các máy xã hội hóa mà người bệnh phải đóng thêm cũng giảm.

 Ví dụ, hiện nay bệnh viện thực hiện xã hội hóa một máy CT Scanner 64 dãy, giá chụp (gồm cả thuốc cản quang, cả khấu hao) là 2,5 triệu đồng trong khi giá BHYT chi trả là 1,7 triệu. Vì thế, ngoài phần đồng chi trả người bệnh phải nộp thêm phần chênh lệch là 800.000 đồng. Kể từ ngày 1/3, khi viện phí tăng thì ngoài phần đồng chi trả, người bệnh chỉ phải nộp thêm phần chênh lệch là 333.000 đồng và đến ngày 1/7 trở đi khoản này giảm còn 234.000 đồng.

 Mức độ tác động của việc điều chỉnh viện phí đến các nhóm có khác nhau, cụ thể như sau:

          - Khoảng 23,7 triệu người là người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội có thẻ BHYT không bị ảnh hưởng. Vì đây là nhóm được cấp thẻ BHYT miễn phí, khám chữa bệnh được thanh toán 100%.

          - Người cận nghèo: Nhóm này đã được ngân sách hỗ trợ tối thiểu 70% để tham gia BHYT.  Khi đi khám chữa bệnh họ cũng được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí, chỉ phải đồng chi trả 5% nên mức độ tác động không nhiều.

          - Nhóm phải đồng chi trả 20% có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ không nhiều. Trước đây khi chưa tính đủ giá, người bệnh thường phải trả thêm, nay được tính đủ thì sẽ không phải trả thêm. Mặt khác từ ngày 1/1/2015, người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên đi khám chữa bệnh đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở.

          Ví dụ cùng một bệnh, trước đây chi phí 10 triệu đồng; trong đó tiền khám, ngày giường, chẩn đoán, xét nghiệm hết khoảng 4 triệu đồng còn lại là tiền thuốc. Điều chỉnh giá lần này, tiền dịch vụ kỹ thuật từ 4 triệu tăng tối đa lên 6 triệu đồng, tức khoảng 20%. Nếu người bệnh có BHYT, thuộc diện thanh toán 100% thì không phải chi trả phần tăng thêm. Người đồng chi trả 5% phải đóng 600.000 đồng thay vì 500.000 đồng so với giá hiện nay. Người đồng chi trả 20% thì sẽ đóng tăng thêm 400.000 đồng so với hiện nay.

11/03/2016

Trả lời bởi: TT TVPL

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website