Ngày đăng: 20/10/2019  - Lượt xem: 0

Câu hỏi

Chế độ thai sản đối với lao động nữ.

07/07/2016

Nếu không đảm bảo sức khỏe thì có được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của lao động nữ sau sinh? Mức hưởng như thế nào?
Câu hỏi được gửi về: TT TVPL

Hỏi bởi: trang

Cơ quan công tác: công ty giầy

Email: trangnghuyen@gmail.com

Trả lời

Tại Điều 41 (luật BHXH) quy định về  Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

08/08/2016

Trả lời bởi: TT TVPL

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website