Nghỉ việc bao lâu thì được trả hết quyền lợi?

Ngày đăng: 19/06/2019  - Lượt xem: 37

Bạn đọc có email ngocanhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty đã được 2 tháng nhưng công ty vẫn chưa thanh toán tiền lương tháng trước khi nghỉ và các khoản tiền khác cho tôi. Công ty làm vậy có vi phạm quy định pháp luật?

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về thời hạn thanh toán quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

3. Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật lao động hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật lao động.” 

Do đó, việc công ty chưa thanh toán tiền lương tháng trước khi bạn nghỉ và các khoản tiền khác là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Hằng - Nguồn: Laodong.vn - Số lần được xem: 37

Không có tin bài

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website