Có được ủy quyền cho vợ nhận trợ cấp thất nghiệp?

Ngày đăng: 17/06/2019  - Lượt xem: 112

Bạn đọc có email thanhhoangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp đã xong và tôi đang đi học tiếng không thể đi thông báo tình trạng việc làm hàng tháng để nhận trợ cấp thất nghiệp. Tôi có thể uỷ quyền cho vợ đi thông báo tình trạng việc làm hàng tháng được không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: 

Khoản 2, Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định:

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc trường hợp được ủy quyền cho người khác đi thông báo tình trạng việc làm hàng tháng để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tác giả: Nam Dương - Nguồn: Laodong.vn - Số lần được xem: 112

Không có tin bài

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website