Công ty phải tạm dừng hoạt động, trả lương cho công nhân thế nào?

Ngày đăng: 16/06/2019  - Lượt xem: 104

Bạn đọc có email hongduyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi phải tạm dừng hoạt động do gây ô nhiễm môi trường ở gần khu dân cư. Tiền lương của chúng tôi được trả thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, nếu không do lỗi của người lao động hoặc không thuộc trường hợp nguyên nhân khách quan, thì người lao động được trả đủ tiền lương.

Tác giả: Nam Dương - Nguồn: Laodong.vn - Số lần được xem: 104

Không có tin bài

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website