Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng: 24/09/2018  - Lượt xem: 149

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-LĐLĐ ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, Công văn số 267/LĐLĐ, ngày 11/6/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về “Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp năm 2018” và các chương trình phối hợp tuyên truyền của LĐLĐ tỉnh năm 2018. Với mục đích nhằm “cầm tay chỉ việc” giúp cán bộ CĐCS trực tiếp trong doanh nghiệp nắm vững nghiệp vụ công đoàn có liên quan đến Luật Công đoàn, công tác tài chính, kiểm tra, thi đua khen thưởng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Từ ngày 06/9/2018 đến ngày 20/9/2018, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 06 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 600 đồng chí là chủ tịch (phó chủ tịch) công đoàn, kế toán CĐCS (nhân viên phòng hành chính nhân sự) trong doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, LĐLĐ huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên, Công đoàn Viên chức, CĐN Giáo dục,  CĐN Y tế, CĐ các KCN, CĐCS Prime Group và CĐCS Giày Phúc Yên.

Chuyên đề Quy chế dân chủ cơ sở

Chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp năm 2018 gồm 06 chuyên đề lớn: Xây dựng nông thôn mới; phòng, chống ma túy, tội phạm; Luật Công đoàn; Tài chính Công đoàn; Thi đua khen thưởng và Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo”; TƯLĐTT, Hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc và công tác kiểm tra CĐCS.

Chuyên đề Nông thôn mới: Giảng viên của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới đã giới thiệu các nội dung liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và những nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Chuyên đề Tài chính Công đoàn

Chuyên đề phòng, chống ma túy, tội phạm: Giảng viên của Công an tỉnh đã thông tin tình hình tội phạm ma túy và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây, những vấn đề nổi cộm trong CNVCLĐ và một số nhiệm vụ trong thời gian tới trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

Chuyên đề phòng, chống chống ma túy, tội phạm

Chuyên đề Luật Công đoàn: các đồng chí học viên được giới thiệu về Luật Công đoàn năm 2012, khái niệm, vị trí, mối quan hệ, tính chất, chức năng của Công đoàn, trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật Công đoàn.

Chuyên đề Tài chính Công đoàn: giới thiệu khái quát về hệ thống tài chính công đoàn, thu – chi tài chính công đoàn, phương thức, nguồn trích nộp kinh phí, đoàn phí  công đoàn, các loại và mức chi phụ cấp cán bộ CĐCS, đặc biệt là hướng dẫn các đồng chí kế toán CĐCS trong doanh nghiệp sử dụng và thực hiện phần mềm kế toán công đoàn.

Chuyên đề Thi đua khen thưởng và Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo”:  giới thiệu nguyên tắc, tuyến trình khen thưởng, cụm thi đua, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh và khen thưởng theo chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Văn hóa – thể thao” Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Phạm vi, đối tượng, điều kiện, hồ sơ được trợ cấp từ Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” do LĐLĐ tỉnh quản lý.

Chuyên đề TƯLĐTT, Hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc và công tác kiểm tra CĐCS: giới thiệu khái niệm, cơ sở pháp lý, nội dung chủ yếu của TƯLĐTT; kinh nghiệm và kỹ năng của cán bộ Công đoàn trong đàm phán, thương lượng TƯLĐTT. Nội dung, quy trình, trách nhiệm của NSDLĐ trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Thành phần, nội dung Hội nghị NLĐ. Hoạt động của UBKT CĐCS.

Qua chương trình tập huấn, các đồng chí cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp đã trực tiếp được thực hành các thao tác phần mềm tài chính công đoàn trên máy tính, được tham khảo các bản TƯLĐTT của các đơn vị có những điểm cao hơn Luật có lợi cho NLĐ,...để tham khảo và nghiên cứu, tham mưu, áp dụng tại doanh nghiệp của mình; đồng thời được tiếp thu những kiến thức cơ bản, những văn bản, quy định của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, của LĐLĐ tỉnh có liên quan đến hoạt động tài chính, kiểm tra, thi đua khen thưởng của CĐCS qua đó sẽ vận dụng vào hoạt động thực tiễn tại cơ sở nhằm phát huy vai trò, chức năng của tổ chức CĐCS trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong doanh nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Lâm - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 149

Tin bài cùng chuyên mục

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018
Xem tất cả »

Liên kết website