Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công nhân viên chức lao động

Ngày đăng: 10/06/2020  - Lượt xem: 78

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước, nhằm mục đích thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, từng bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

Lễ Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019).

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; trong những năm qua các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn bám sát những văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động thi đua sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng năm. Kịp thời ban hành Quy chế Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng của tổ chức Công đoàn để tạo sự thống nhất trong nhận thức và chỉ đạo phong trào thi đua, khen thưởng.

Với mục tiêu, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn triển khai rộng rãi, duy trì thường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp, với mục tiêu chung là: Nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và công tác, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, thi đua lao động giỏi, công tác tốt, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, xây dựng các công trình sản phẩm, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị kinh tế cao, giá thành hạ...

Qua phát động thi đua, thường xuyên có từ 90 - 95% số cơ sở đăng ký tham gia. Nhiều tập thể, cá nhân đăng ký cờ thưởng, Bằng khen của Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành TW, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh. Qua tổng kết thi đua hàng năm, có từ 60 - 65% tập thể, 70 - 75% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động giỏi" các cấp. Có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, nhiều giải pháp sáng tạo đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc như: Đồng chí Mai Lâm Hạc – đoàn viên công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh với công trình, giải pháp sáng tạo: “Nghiên cứu sản xuất môi trường pha loãng, bảo quản tinh lợn dài ngày BTS – CT và ứng dụng trong sản xuất tinh lợn nhân tạo” đạt giải Nhất,  đồng chí Lê Thị Nga – ĐVCĐ Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo với sáng kiến “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TACUMIN” đạt giải Nhì,…. Có những sáng kiến được lựa chọn tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc đạt giải Khuyến khích

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong khối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: những năm qua cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiều doanh nhân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, phát động và duy trì có hiệu quả phong trào thi đua trong doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ".

Nhiều nơi đã cụ thể hóa thành những khẩu hiệu để CNLĐ dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện như: "Chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu Thép Việt Đức - Đẳng cấp Châu Âu"; “Thịnh vượng là Prime”...Điển hình là Công ty cổ phần Thép Việt - Đức, tập đoàn Prime, Công ty TNHH Vitto...Qua phong trào thi đua có hàng chục CNLĐ và doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh tại các lễ trao giải "Rồng Vàng"; "Sao Vàng Đất Việt"; "Tài năng trẻ" và các Lễ tôn vinh của các ngành, đoàn thể của tỉnh và trung ương tổ chức. Có thể khẳng định rằng, thành công của các doanh nghiệp có sự đóng góp tích cực của CNVCLĐ, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, phần lớn đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh đang trong giai đoạn bắt đầu. Thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho công nhân, viên chức, lao động đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc.

Tác giả: Hương Giang - Nguồn: Liên đoàn lao động tỉnh - Số lần được xem: 78

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Liên kết website