PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CBCCVCLĐ CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 02/06/2020  - Lượt xem: 73

Trong những năm qua, tổ chức bộ máy quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự sắp xếp đổi mới liên tục để đảm bảo phù hợp với việc thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện và đáp ứng yêu cầu trong thực hiện các Luật thuế mới theo hướng hiện đại hoá công tác quản lý thuế. Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế Vĩnh Phúc có 13 Phòng chức năng, 04 Chi cục thuế khu vực, 01 Chi cục Thuế thành phố với tổng số 469 công chức, người lao động.

Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền phối hợp với Công đoàn triển khai tổ chức quán triệt đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật thi đua, khen thưởng; văn bản của Ban thi đua, khen thưởng Trung ương, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, của UBND tỉnh về công tác tác thi đua, khen thưởng  để cán bộ, công chức nắm bắt, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua và kiểm tra giám sát việc đánh giá, tổng kết, bình xét khen thưởng của các cấp có thẩm quyền.

Hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp phát động, trong 5 năm (2015 - 2019) Cục thuế Vĩnh phúc đã triển khai thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực công tác với một tinh thần và động lực mới nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu  nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. Các đợt thi đua do Cục thuế Vĩnh phúc phát động có nội dung cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ thu từng tháng, từng quý, gắn với mục tiêu “Xây dựng những tập thể, cá nhân quản lý thuế mẫu mực, những Doanh nghiệp, doanh nhân nộp thuế điển hình”. Đặc biệt là các tiêu chí thi đua không chỉ hướng đến mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu mà còn được gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý thuế và cải cách hành chính thuế như tiêu chí về giảm nợ thuế, về tỷ lệ khai thuế đúng hạn, về kê khai thuế điện tử, về cải cách hành chính, v.v... Nhiều đơn vị đã nghiên cứu và mạnh dạn áp dụng các biện pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý thuế. Sau mỗi đợt phát động thi đua, kết quả thu ngân sách tăng lên rõ rệt, cải cách thủ tục hành chính thuế được thực hiện ở nhiều khâu quản lý thuế, các mặt công tác khác của ngành được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng.

Phong trào thi đua là một giải pháp nghiệp vụ quan trọng là động lực thúc đẩy ngành thuế Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế các năm từ 2015 – 2019. Tạo đà vững chắc cho những bước phát triển mới, với kết quả tổng thu NSNN đã đạt trên 135.000 tỷ đồng. Riêng năm 2019, số thu nội địa đạt mức kỷ lục gần 31.000 tỷ đồng (đạt 127%) dự toán pháp lệnh và bằng 110,3% so với cùng kỳ năm 2018, tăng gấp 310 lần so với năm đầu tiên tái lập tỉnh. Với kết quả này, năm 2019 Vĩnh Phúc giữ vị trí thứ 3 miền Bắc và luôn nằm trong TOP các địa phương dẫn đầu toàn quốc về số thu ngân sách. Từ một tỉnh thuần nông, chi ngân sách những năm đầu mới tái lập tỉnh phần lớn phải dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, từ năm 2004 đến nay Vĩnh Phúc đã hoàn toàn chủ động về nguồn lực tài chính, cân đối được thu chi, tăng cường mạnh cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, có đóng góp với ngân sách trung ương và trở thành vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh trao thưởng các tập thể cá nhân điên hình giai đoạn (2015-2020)

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ công chức ngành Thuế Vĩnh Phúc trong các lĩnh vực công tác, trong các năm từ 2015 đến 2019, 02 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba, 04 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tặng Bằng khen, Giấy khen v.v.... Đảng bộ Cục Thuế và các Chi cục Thuế  nhiều năm được công nhận là Tổ chức cở sở Đảng trong sạch vững mạnh, Công Đoàn cơ sở Cục Thuế, các Chi cục Thuế được Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen v.v... Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng của ngành Thuế Vĩnh Phúc là đối tượng khen thưởng tiếp tục được mở rộng đến cả các đối tượng nộp thuế. Từ năm 2015 - 2019, Cục Thuế đã kịp thời biểu dương và đề nghị các cấp khen thưởng Người  nộp thuế có nhiều thành tích trong phát triển sản xuất kinh doanh, tự giác chấp hành nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế và số nộp ngân sách liên tục có sự tăng trưởng qua các năm. Trong 5 năm qua đã có 55 Doanh nghiệp, cá nhân được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 54 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục Thuế; 451 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân được Cục Thuế  tặng Giấy khen về thành tích phát triển sản xuất kinh doanh và  gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh biểu dương thành tích của  tập thể cán bộ công chức trong toàn ngành thuế Vĩnh phúc trong 5 năm  qua đã hăng hái thi đua, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Biểu dương 100 công chức thuế xuất sắc đại diện cho gần 500 cán bộ, công chức trong toàn ngành, đây là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho các phong trào thi đua yêu nước của ngành thuế Vĩnh phúc trong các năm từ 2015 - 2019, đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển và trưởng  thành của ngành thuế Vĩnh Phúc trong 5 năm qua.

Tác giả: Phan Bá Nam - Nguồn: Công đoàn viên chức - Số lần được xem: 73

Tin bài cùng chuyên mục

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Liên kết website