Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố

Ngày đăng: 20/06/2019  - Lượt xem: 72

Ngày18/6/2019, tại Phòng họp Khối đoàn thể huyện Lập Thạch, Cụm thi đua LĐLĐ các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, bình xét thi đua khen thưởng CĐCS khối trường học năm học 2018 - 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lập Thạch, Cụm trưởng Cụm thi đua đã tóm tắt kết quả hoạt động của Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua tiêu chí thi đua, tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký đề nghị tặng Cờ thi đua năm học 2018 - 2019.

Sau khi thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thống nhất bình xét, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua toàn diện cho 01 CĐCS, tặng cờ thi đua chuyên đề VHVN - TDTT cho 01 CĐCS; đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua toàn diện cho 03 CĐCS.

Tác giả: Lục Văn Quân - Nguồn: LĐLĐ huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 72

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website