Công đoàn huyện Yên Lạc 40 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày đăng: 22/04/2019  - Lượt xem: 182

Cách đây 40 năm, trong không khí tưng bừng phấn khởi kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Công đoàn huyện Vĩnh Lạc chính thức được thành lập.

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Yên Lạc chụp ảnh lưu niệm với

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tr­ước năm 1979, trong điều kiện của huyện nông nghiệp, công nhân lao động không nhiều, do đó chư­a đủ điều kiện thành lập Công đoàn cấp huyện. Sau khi có chủ trư­ơng tăng cường xây dựng công đoàn cấp huyện của Ban Chấp hành Trung Đảng cộng sản Việt Nam  khóa IV họp ngày 05/7/1977 và chủ trư­ơng phát triển Công nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú. D­ưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Lạc, hàng loạt các xí nghiệp do huyện quản lý đư­ợc thành lập như­: Xí nghiệp vận tải Vĩnh Lạc, xí nghiệp sấy chuối Minh Tân, xí nghiệp đư­ờng Vĩnh Thịnh... đã thu hút số lượng lớn lao động nông thôn vào làm việc. Để đáp ứng yêu cầu tập hợp công nhân lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, ngày 20/4/1979 Ban thư­ờng vụ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú đã ra Quyết nghị số 48 thành lập Công đoàn huyện Vĩnh Lạc.

Năm 1996 huyện Vĩnh lạc được chia tách thành huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, kể từ đó Liên đoàn Lao động huyện Yên Lạc được tái lập. Cùng với sự phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sau hơn 20 năm huyện Yên Lạc được tái lập; Công đoàn huyện Yên Lạc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và các sự kiện trọng đại của đất nước, phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ng­ười lao động, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động. Các cấp Công đoàn trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều hình thức, tên gọi khác nhau: Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ, chất lượng hiệu quả; tiết kiệm nguyên vật liệu, cải tiến kĩ thuật; phong trào xanh-sạch-đẹp; an toàn vệ sinh lao động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí….gắn nội dung các phong trào với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” để thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tự giác học tập và làm theo. Các hoạt động xã hội từ thiện, thăm hỏi được các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã trở thành cuộc vận động sâu rộng. Năm 1996 có 10 CĐCS trực thuộc và 57 CĐCS các trường học với 1.200 đoàn viên, đến nay đã tăng lên 98 CĐCS trực thuộc trong khối HCSN là 27 CĐCS, khối giáo dục là 54 CĐCS, khối doanh nghiệp là 17 CĐCS với  tổng số đoàn viên là 2.909 người.

Công đoàn huyện đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra về tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội, về giải quyết việc làm, công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện cũng là đơn vị dẫn đầu các tiêu chí về đích nông thôn mới…Ghi nhận thành tích đã đạt được trong những  năm qua Công đoàn huyện Yên Lạc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh , Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều Bằng khen và Bằng khen phong trào thi đua liên kết giữa giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh phúc. Đó chính là kết quả thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2018-2023, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Đạt được những thành tích trong những năm qua là do có sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Yên Lạc, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, sự chỉ đạo trực của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và sự ủng hộ đầy tâm huyết của các thế hệ CNVCLĐ trong toàn huyện. Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam.Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời mới, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, của mỗi CNVCLĐ, của toàn xã hội nhằm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong thời đại mới. Trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Để tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, là lực lượng thực sự đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, yêu cầu đặt ra cho các cấp công đoàn trong huyện trong thời gian tới:

Một là: Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn, coi phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

Hai là: Đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động tham gia phản biện xã hội, xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến CNVCLĐ, trước mắt là chính sách bảo vệ việc làm, tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN …Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung những giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn hiểu biết pháp luật cho CNVCLĐ, mỗi cán bộ công đoàn tự làm mới mình bằng cách tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động công tác Công đoàn.

Ba là: Tuyên truyền kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Thực hiện có hiệu qủa chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, của Huyện ủy Yên Lạc, Nghị quyết TW 6 khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Bốn là: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, nỗ lực sáng tạo ý thức cộng đồng trách nhiệm trong sản xuất, công tác, học tập góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, giữ vững huyện nông thôn mới . Chủ động tranh thủ sự quan tâm của chính quyền, chuyên môn đồng cấp cải tiến, đổi mới nội dung hình thức hoạt động. Đặc biệt phải gắn công tác thi đua  với đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động, các CĐCS phải tiếp tục đổi mới toàn diện từ mục tiêu, nội dung, phương pháp hoạt động. Thực hiện tốt chức năng của công đoàn trong đó phải coi chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ là chức năng trung tâm. Hoạt đông công đoàn luôn đảm bảo có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, có sự phối tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn đồng cấp tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời kỳ đổi mới.

Chín mươi năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam, 40 năm trưởng thành và phát triển Công đoàn huyện Yên lạc thật đáng tự hào vì mỗi chúng ta đều là thành viên của tổ chức Công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng tổ chức CĐVN nói chung, Công đoàn huyện Yên Lạc nói riêng luôn vững bước đi lên hoàn thành sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, cùng nhân dân trong huyện xây dựng và giữ vững huyện nông thôn mới xứng danh với quê hương Yên Lạc anh hùng.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường - Nguồn: LĐLĐ huyện Yên Lạc - Số lần được xem: 182

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website