Thi đua khen thưởng

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
09/07/2020
Sáng 02/7/2020, Công ty TNHH Một thành viên Thủy Lợi Tam Đảo tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Xem chi tiết »
Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân lao động các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2020.
06/07/2020
Chiều ngày 28/6/2020, Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân lao động các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2020.
Xem chi tiết »
GẦN 500 TẬP, CÁ NHÂN, HỌC SINH ĐƯỢC TÔN VINH TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH GIÁO DỤC VĨNH PHÚC
06/07/2020
Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong ngành; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, Sáng ngày 25/6 tại nhà hát tỉnh, Ngành Giáo dục Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tôn vinh gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020. Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Xem chi tiết »
Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn huyện Yên Lạc giai đoạn 2015-2020
10/06/2020
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-LĐLĐ ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020.
Xem chi tiết »
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công nhân viên chức lao động
10/06/2020
Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước, nhằm mục đích thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, từng bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Xem chi tiết »
Tổ chức trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc LĐLĐ huyện Bình Xuyên có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19
04/06/2020
Ngày 29/5/2020, Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên tổ chức Chương trình trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid - 19.
Xem chi tiết »
PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CBCCVCLĐ CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC
02/06/2020
Trong những năm qua, tổ chức bộ máy quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự sắp xếp đổi mới liên tục để đảm bảo phù hợp với việc thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện và đáp ứng yêu cầu trong thực hiện các Luật thuế mới theo hướng hiện đại hoá công tác quản lý thuế. Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế Vĩnh Phúc có 13 Phòng chức năng, 04 Chi cục thuế khu vực, 01 Chi cục Thuế thành phố với tổng số 469 công chức, người lao động.
Xem chi tiết »
PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CBCCVCLĐ GIAI ĐOẠN 2015-2020 GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BÁO VĨNH PHÚC
18/05/2020
Hưởng ứng phong trào thi đua của các cấp phát động, Công đoàn cơ sở Báo Vĩnh Phúc đã tham gia với cơ quan triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhằm khích lệ động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, với chủ đề hành động của từng năm như: Năm 2015 chủ đề là: “Đoàn kết tốt, thi đua giỏi, chất lượng cao”; Năm 2016 chủ đề là: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và văn hóa”; Năm 2019 chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, chuyên nghiệp và đột phá về chất lượng”; Năm 2020 chủ đề: “Trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, chính xác thông tin”.
Xem chi tiết »
Tăng cường động viên, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID - 19
07/04/2020
Hưởng ứng Lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30 tháng 3 năm 2020; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện khen thưởng trong phòng chống dịch COVID-19, để kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 về tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19.
Xem chi tiết »
Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ, ngày 15/01/2020 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn
24/03/2020
Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn cả nước tiếp tục có bước phát triển mới. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động, bám sát thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và đất nước.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:
Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Liên kết website