Hội nghị cập nhật kiến thức công tác Đối ngoại nhân dân năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020  - Lượt xem: 61

Năm 2020, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến công tác đối ngoại của nước ta, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nắm bắt thông tin về tình hình thế giới và cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại cho đội ngũ làm công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23/6/2020, tại nhà khách Đầm Vạc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức công tác Đối ngoại nhân dân năm 2020.

 

Đại sứ Bùi Thế Giang, Nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc,

nguyên vụ trưởng vụ Tây âu & Bắc mỹ Ban đối ngoại TW Đảng chủ trì Hội Nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại sứ Bùi Thế Giang, Nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc, nguyên vụ trưởng vụ Tây âu & Bắc mỹ Ban đối ngoại TW Đảng; Ông Nguyễn Huy Quang – PCT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; Lãnh đạo, thư ký các Hội hữu nghị song phương, đa phương tỉnh, cùng toàn thể cán bộ Sở ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe, thảo luận về Báo cáo 6 tháng đầu năm  của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2020 vừa qua hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác Quốc tế. Bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp do tình hình đại dịch Covid 19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tình hình những điểm nóng tiếp tục sẽ có những diễn biến căng thẳng, mặt khác cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 làm cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày một sâu rộng tiếp tục đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam.Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của tỉnh rất quan trọng. Với việc đẩy mạnh công tác đối ngoại, tỉnh đã mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy đoàn kết, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, thông tin đối ngoại và vận động viện trợ phi Chính phủ, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đây là hội nghị thường niên nhằm cập nhật, bổ sung, trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại. Qua đó, vận dụng hiệu quả những kiến thức được cập nhật vào công việc quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tác giả: Phùng Tuấn - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 61

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »