Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên khởi động Tháng Công nhân

Ngày đăng: 22/04/2019  - Lượt xem: 190

Hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019.

Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên tổ chức các hoạt động chào mừng với chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”, cụ thể: Liên hoan văn nghệ “CNVCLĐ thành phố Phúc Yên năm 2019” nhằm phát hiện những hạt nhân văn nghệ trong CNVCLĐ thành phố, lựa chọn tham gia Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019; góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động; duy trì và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở. Triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu cấp thành phố, xét chọn cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu đề nghị LĐLĐ tỉnh tuyên dương tại Chương trình “Tuyên dương cán bộ CĐCS tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ nhất năm 2019”.

Phối hợp với Bưu điện Thành phố triển khai gói ưu đãi hàng tiêu dùng, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm hộ sử dụng điện cho CNVCLĐ trên địa bàn thành phố năm 2019. Kịp thời động viên thăm hỏi 02 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, số tiền là 8 triệu đồng.

Triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; tổ chức hội thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được chăm lo về vật chất và tinh thần, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam đến đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Từ đó các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân viên chức lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hộ lao động, chính sách giải quyết việc làm, chính sách đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tác giả: BBT - Nguồn: LĐLĐ TP Phúc Yên - Số lần được xem: 190

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website