Phát huy vai trò điểm tựa vững chắc cho người lao động

Ngày đăng: 02/05/2018  - Lượt xem: 362

Những năm qua, bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp công đoàn đã tích cực phát động các phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Từ đó, tạo động lực để đoàn viên hăng hái lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn

Toàn tỉnh hiện có 120.156 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ 64.235 người; khu vực nhà nước có 31.186 người, khu vực ngoài nhà nước có 88.890 người. Đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh có nhiều biến động theo xu xướng vừa có sự chuyển dịch, vừa có sự bổ sung giữa các thành phần kinh tế. Số lượng công nhân viên chức lao động ngày càng tăng nhưng không đồng đều giữa các ngành, khu vực, tỷ lệ tăng ở các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giảm ở các ngành nông, lâm nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã thực hiện đa dạng nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; chủ động tổ chức cho đoàn viên tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng như Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn....Đồng thời, tích cực tham gia với chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn để nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Liên đoàn lao động tỉnh thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và 4 Tổ tư vấn pháp luật cho công nhân viên chức lao động. Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn và các tổ tư vấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần tư vấn pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể và tham gia tư vấn, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách đối với công nhân viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ công nhân viên chức lao động giao kết hợp đồng lao động, đại diện cho tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể. Thời gian qua, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thoả ước lao động tập thể cho 15 đơn vị đại diện cho các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ  47 triệu đồng cho các đơn vị ký thoả ước lao động tập thể với những nội dung cao hơn quy định của pháp luật và có lợi cho người lao động. Thí điểm tư vấn thương lượng tập thể và ký kết thoả ước lao động tập thể giữa 2 công đoàn cấp trên cơ sở với 2 đơn vị chưa có tổ chức công đoàn. Đến nay toàn tỉnh có 88/345 doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể. Nhiều doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động định kỳ 3 tháng 1 lần theo quy định, tiêu biểu có doanh nghiệp thực hiện đối thoại 1 tháng 1 lần. Thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện đến từng công đoàn cơ sở, đến nay, toàn tỉnh đã có 168/345 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở có tổ chức bữa ăn ca cho công nhân lao động, trong đó  có 47 doanh nghiệp có mức ăn ca 20.000đ/1 suất, 87 doanh nghiệp có mức từ 15.000 – 19.000 đ/1 suất, 28 doanh nghiệp có mức ăn ca dưới 15.000đ/1 suất, 6 đơn vị, tổ chức phát tiền mặt cho công nhân lao động.

Hoạt động xã hội, từ thiện được công đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” đã vận động ủng hộ được trên 3.3 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.893 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà ở; thăm hỏi, tặng quà công nhân viên chức lao động mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hoả hoạn và các dịp tết nguyên đán, ngày thành lập công đoàn Việt Nam với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh được sử dụng có hiệu quả đúng mục đích, tổng dư nợ bảo lãnh cho công nhân lao động vay tại 18 dự án với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015 đến nay đã chăm lo cho hàng nghìn công nhân lao động trong các khu công nghiệp, vinh danh 20 doanh nghiệp “Vì người lao động” và là dịp để công nhân lao động, người sử dụng lao động chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng; cùng giao lưu, trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Liên đoàn lao động tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai các chương trình, đề án phục vụ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn như xây dựng khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp, trường Mầm non công lập cho con công nhân và nhà Văn hóa công nhân tại khu công nghiêp Khai Quang với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng; tham mưu với tỉnh cấp đất sạch để Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đầu tư xây dựng khu thiết chế công đoàn tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng.

Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện pháp luật, chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công đoàn các cấp tập trung kiểm tra giám sát những doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động. Từ tháng 01/2013 đến nay, công đoàn phối hợp cùng thanh tra liên ngành tiến hành 170 cuộc thanh tra, công đoàn các cấp đã quan tâm giải quyết những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; kiểm tra 2.281 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 2.115 cuộc về tài chính công đoàn, truy thu kinh phí về cho ngân sách công đoàn gần 386 triệu đồng; tổ chức tiếp 505 lượt công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công đoàn các cấp tiếp nhận, giải quyết 226  đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công nhân viên chức lao động. Công đoàn các cấp tham gia với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội giải quyết 210 đơn thư, giải quyết quyền lợi cho 357 lượt công nhân lao động.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Để công nhân viên chức lao động phát huy sức sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị; các phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức gắn với các cuộc phát động, vận động, chương trình hành động của TƯ và của tỉnh.


Các phong trào thi đua, hoạt động chuyên đề thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia

Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia, hàng năm có 90-95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phát động. Tiêu biểu như phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”đã động viên, khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức lao động trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, đem lại giá trị làm lợi gần 100 tỷ đồng. Từ năm 2013-2018, có 204 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học tỉnh công nhận; 226.689 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân viên chức lao động được công nhận đưa vào sử dụng; 49 cá nhân người lao động nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Năm 2014, Liên đoàn lao động tỉnh phát động phong trào đăng ký xây dựng “Công trình tiêu biểu chào mừng 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam”, kết quả đã tổ chức gắn biển 8 công trình với tổng mức đầu tư trên 39 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua ngành nghề, chuyên đề được các ngành, cơ quan đơn vị, triển khai sâu rộng, hiệu quả như chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của ngành nông nghiệp; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”,“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục; “Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn dân”, “Nói không với phong bì” của ngành Y tế; các phong trào "4 xin": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và "4 luôn" của ngành Giao thông; phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của ngành Xây dựng tiếp tục được duy trì, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu. Qua việc triển khai các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

Bên cạnh các phong trào thi đua, việc triển khai các hoạt động chuyên đề như công tác nữ công được công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các cấp công đoàn đã tổ chức 43 lớp tập huấn cho trên 5.000 lượt cán bộ nữ công. Tổ chức nhiều cuộc toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giới, gia đình; các hoạt động văn hoá, thể thao, các hội thi nữ công gia chánh, gặp mặt truyền thống. Tiêu biểu năm 2014, tỉnh đã tổ chức diễn đàn về phòng, chống bạo lực gia đình trong công nhân, viên chức lao động với chủ đề "Hãy lên tiếng và hành động để xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái"; nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ với gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Năm 2015, tổ chứdiễn đàn "Văn hóa ứng xử và giao tiếp thời hội nhập" với sự tham gia của 500 nữ công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn lao động tỉnh khảo sát chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 30 lớp truyền thông về chính sách thai sản đối với lao động nữ và nuôi con bằng sữa mẹ và khai trương, đưa vào sử dụng 31 phòng vắt trữ sữa tại các doanh nghiệp có đông nữ công nhân lao động. Các phòng vắt trữ sữa đã mang lại những lợi ích thiết thực đối với  nữ công nhân lao động và gia đình, giảm chi phí nuôi con bằng sữa ngoài giúp nữ công nhân lao động yên tâm làm việc.

Nâng cao giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh những năm qua được các cấp công đoàn chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đa dạng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, gắn với củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình công nhân lao động, đoàn viên công đoàn của 405 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đưa chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những chỉ tiêu để đánh giá xếp loại thi đua... Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 165 công đoàn cơ sở, 80 % doanh nghiệp đủ điều kiện được thành lập tổ chức công đoàn và phát triển được trên 39.000 đoàn viên.


Liên đoàn lao động huyện Lập Thạch thăm,
trao quà cho đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch

Thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Liên đoàn lao động tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy thực hiện đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức cán bộ công đoàn chuyên trách và sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục các huyện, sắp xếp lại các ban chuyên đề theo hướng giảm đầu mối, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Đến nay, Liên đoàn lao động tỉnh đã sáp nhập Ban Nữ công vào Ban Tuyên giáo; Trung tâm Tư vấn pháp luật vào Ban Chính sách - Pháp luật; giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện; giải thể 4 công đoàn ngành Giao thông, Xây dựng, Công nghiệp, Công thương.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Từ năm 2013 đến nay, có nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách đã và đang được đào tạo trình độ thạc sỹ, đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 100% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ các cấp được quan tâm. Hệ thống các quy định về quản lý cán bộ được bổ sung, đổi mới, dân chủ, công khai trong công tác cán bộ; đã có 14 cán bộ công đoàn chuyên trách được điều động, luân chuyển giữa các Ban chuyên môn cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, từ cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh về cơ sở và ngược lại. Đội ngũ cán bộ công đoàn luôn giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm với công tác công đoàn.

Trong 5 năm tới, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Liên đoàn lao động tỉnh khoá XIV xác định đổi mới mạnh mẽ và toàn diện một số lĩnh vực cơ bản của tổ chức công đoàn; lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động song song với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; đóng góp rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và ổn định môi trường đầu tư; phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương và áp dụng tiến bộ của công nghệ trong hoạt động công đoàn. Phấn đấu 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể, ít nhất 80% thỏa ước lao động tập thể có nội dung cao hơn luật, trong đó có 35% thỏa ước lao động tập thể đạt loại A. Đến năm 2023 thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở ở 90% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; xây dựng 5 nhà văn hóa công nhân tại 5 huyện có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Đức Hiển - Nguồn: Cổng TT GTĐT tỉnh - Số lần được xem: 362

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website