Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017

Ngày đăng: 21/05/2017  - Lượt xem: 459

Ngày 20/5/2017, Tại Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương tỉnh Vĩnh Phúc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ Nhất và hưởng ứng tháng hành động về môi trường năm 2017.

Về dự Lễ hưởng ứng có các đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Lãnh đạo công đoàn Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo hệ thống Ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc và trên toàn quốc về dự Lễ hưởng ứng.

Lễ phát động hưởng ứng tháng ATVSLĐ do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; CĐCS Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả ATVSLĐ năm 2016, phương hướng năm 2017; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2016; thao diễn công tác phòng chống cháy nổ tại Ngân hàng do lực lượng CA PCCC tỉnh Vĩnh Phúc.

Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ: Chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện làm việc...Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở đơn vị, phân định trách nhiệm, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, văn hóa AT trong SXKD. Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ bao gồm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và NLĐ, chính schs chế độ về ATVSLĐ đối với NLĐ, các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện ĐKLV, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới ATVSLĐ, văn hóa an toàn trong sản xuất

Chuyên môn về y tế lao động gồm: Yếu tố có hại tại nơi làm việc, các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống, tổ chức kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc....công tác huấn luyện: NLĐ tham gia mạng lới ATVSV ngoài nội dung huấn luyện ATVSLĐ theo qu định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Tác giả: Anh Dũng - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 459

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website