​​

Liên đoàn Liên động tỉnh Vĩnh Phúc

Họ và tên: Trịnh Thị Thoa

Chức vụ: Chủ tịch

Đơn vị: Liên đoàn Liên động tỉnh Vĩnh Phúc;

Điện thoại cơ quan: 0211 3696 278

Họ và tên: Trần Văn Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Liên đoàn Liên động tỉnh Vĩnh Phúc;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Liên đoàn Liên động tỉnh Vĩnh Phúc;

Điện thoại cơ quan: 0211 3845 368

Họ và tên: Đỗ Ngọc Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Đơn vị: Liên đoàn Liên động tỉnh Vĩnh Phúc;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website