​​

Nhà khách Công đoàn Tam Đảo

Họ và tên: Ngô Văn Khánh

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị: Nhà khách Công đoàn Tam Đảo;

Điện thoại cơ quan: 0211. 3824886

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website