​​

Văn Phòng

Họ và tên: Phùng Quang Phú

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Đơn vị: Văn Phòng;

Họ và tên: Phùng Đắc Thịnh

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Đơn vị: Văn Phòng;

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Văn Phòng;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 03/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2019
Xem tất cả »

Liên kết website