​​

Ban Chính sách - Pháp luật

Họ và tên: Lương Thị Thu Hiền

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Chính sách - Pháp luật;

Điện thoại cơ quan: 0211.3656.708

Email: bancspl.vp@gmail.com

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh

Họ và tên: Hà Thị Hương Giang

Chức vụ: Phó trưởng ban

Đơn vị: Ban Chính sách - Pháp luật;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Ban Chính sách - Pháp luật;

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chuyên Viên

Đơn vị: Ban Chính sách - Pháp luật;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website