​​

Ban Tổ chức

Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Phó trưởng ban

Đơn vị: Ban Tổ chức;

Ngày sinh: 21/08/1972

Họ và tên: Vũ Hồng Anh

Chức vụ: Chuyên Viên

Đơn vị: Ban Tổ chức;

Họ và tên: Lỗ Thị Hương

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Ban Tổ chức;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website