​​

Ban Tài chính

Họ và tên: Trần Thị Xuân

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tài chính;

Điện thoại cơ quan: 0211 3841 294

Họ và tên: Phạm Thị Kim Cúc

Chức vụ: Phó trưởng ban

Đơn vị: Ban Tài chính;

Họ và tên: Phan Thị Huyền Thu

Chức vụ: Chuyên Viên

Đơn vị: Ban Tài chính;

Họ và tên: Trần Thu Hà

Chức vụ: Chuyên Viên

Đơn vị: Ban Tài chính;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Ban Tài chính;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website