​​

Ban Tuyên giáo & Nữ Công

Họ và tên: Bành Hải Ninh

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo & Nữ Công;

Điện thoại cơ quan: 0211 3841 295

Email: bantuyengiaonucongldldvinhphuc@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hoa

Chức vụ: Phó trưởng ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo & Nữ Công;

Họ và tên: Nguyễn Thị Lâm

Chức vụ: Chuyên Viên

Đơn vị: Ban Tuyên giáo & Nữ Công;

Họ và tên: Phạm Văn Duẩn

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Ban Tuyên giáo & Nữ Công;

Họ và tên: Phùng Đắc Tuấn

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Ban Tuyên giáo & Nữ Công;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website