​​

Văn phòng UBKT

Họ và tên: Đào Mạnh Quý

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

Đơn vị: Văn phòng UBKT;

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Chuyên Viên

Đơn vị: Văn phòng UBKT;

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website